Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
26/11/2005
Ηλικία
18
P