Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
30/03/2006
Ηλικία
18
P