Θέση
Μέσος
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
21/02/1991
Ηλικία
33
P