Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
13/03/2006
Ηλικία
18
P