Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
02/02/2003
Ηλικία
21
P